מילות השיר:
הילולת צדיקים זכותם תגן עלינו
להביא הגואל משיח צדקינו
ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו.