מילות השיר:
קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה.
מנעי קולך מבכי, ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעלתך, נאם ה'.