מילות השיר:
יבא ידיד בן ידיד
ויבנה ידיד לידיד
בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידי