מילות השיר:
שמח תשמח רעים האהובים
כשמחך יצירך בגן עדן מקדם
והוא כחתן יוצא מחופתו