מילות השיר:
כמו תינוק
שמנסה ללכת
כמו עלה שעף לו
בשלכת

כמו האש
הנשמה שותקת
כמו לביאה במדבר
היא מנהמת

ומנגינה מתוך הלב עולה
בצלילי פעמונים תיתן קולה

על כל הטוב והפחות
על מה שאין ויש
על הקודש והחול גם
חושך וגם אור ועל
כל מה שתשמור

אזמרה, אזמרה, אזמרה לאלוקי לאלוקי בעודי....
אליך אקרא, אליך אקרא