מילות השיר:
אלמלי לא זכו בני ישראל אלא להקביל
פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דיים