מילות השיר:
והריקותי לכם ברכה עד בלי די
עד שיבלו שפתותיכם מלומר די