מילות השיר:
כי הסתרת את פניך,
אינני, אינני...
כי גורשתי מגנך,
ענני, ענני ! ...

איך לומדים להתגעגע אליך?
ענני...
איך זוכרים מה טוב כל רגע?
כל רגע ענני ! ...

והי'ה ה' למלך על כל הארץ,
ביום ההוא י'הי'ה ה' אחד ושמו אחד !!