מילות השיר:
מעין עולם הבא,
(יום) שבת מנוחה
כל המתענגים בה,
יזכו לרב שמחה,
מחבלי משיח
יצלו לרוחה,
פדותנו תצמיח,
ונס יגון ואנחה.