מילות השיר:
קחו מזמרת הארץ בכליכם
והורידו לאיש מנחה,
מעט צרי ומעט דבש,
נכאת ולט בטנים ושקדים:
וכסף משנה קחו בידיכם...