מילות השיר:
חזקו ואמצו אל תיראו, ואל תערצו מפניהם.

כי ה' אלהיך הוא ההלך עמך, לא ירפך ולא יעזבך.