מילות השיר:
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו,
ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה,
במהרה בימינו אמן סלה