מילות השיר:
ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת; ושים חלקנו עימהם ולעולם לא נבוש, כי בך לבד בטחנו.

על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל...