מילות השיר:
באנו לבקש, באנו לבקש מלפניך,
בשם כל ישראל המבקשים את אור פניך.
באנו לבקש, באנו לבקש מלפניך,
רחם על עמוסים ושרופים על קדושת שמך.
כי חסד ואמת אתה האדון, יקדמו פניך,
כי רבים החסדים ורבים הם רחמיך.

פזמון:
סלח לנו שלח לנו ישועה ורחמים ממעוניך,
סלח לנו שלח לנו ישועה ורחמים ממעוניך.

באנו באנו לבקש, באנו לבקש ברחמיך,
הבט אל יתומים המבקשים לכסות בצל כנפיך,
כי חסד ואמת יקדמו, יקדמו ברחמייך,
כי רבים החסדים ורבים הם רחמיך.

פזמון:X2
סלח לנו שלח לנו ישועה ורחמים ממעוניך,
סלח לנו שלח לנו ישועה ורחמים ממעוניך.