מילות השיר:
בלבבי משכן אבנה
להדר כבודו,
ובמשכן מזבח אקים
לקרני הודו,

ולנר תמיד
אקח לי
את אש העקידה,
ולקרבן אקריב לו
את נפשי היחידה.