מילות השיר:
וזכנו לקבל שבתות מתוך רב שמחה,ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות,ותן בנו יצר טוב לעדך באמת וביראה ובאהבה