מילות השיר:
היפתחו שערי שמיים
ואגע בנשמתי...
איך אוכל וראיתי
בתפילת בני עמי....

"ויהי נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו"...

היפתחו שערי שמיים
ואדע את נשמתי...
איך אוכל וראיתי
באובדן מולדתי...

ויהי נועם השם אלוקינו עלינו
ומעשה ידנו כוננה עלינו

הו...והאור גואל ומאיר לאט על המים
הו... והאור מאיר ויוצאים קולות לשמיים
הו.. והאור גואל מקדש לאט את החושך-
גאולה ...לדרך
ישועה...

הפתחו שערי שמיים
ואגע בתפילתי...