מילות השיר:
בקול דממה דקה מתוך הנשמה
עולה אל על תפילה באמונה
זועק לאבא.
זועק ולא נכנע
תן לנו עוד תקווה
הדרך כה קשה וארוכה
אנו בניך

משורש הדורות
עולה זכות האבות
שוועת האמהות
דמעות בוקעות
פתח שעריך,

עוד לא פסה חמלה,
עוד לא פסקה שירה
כל עוד הלב פועם
ועוד נושם
שבים אליך

פזמון:
בתפילה אלוקיי, קלי הטוב האר פניך
ברכת אמת לנצח נצחים
השב זמרת הלויים
עוד תשוב לארץ בטח
עוד תחזור חמה לזרוח
לעד תשכון בעירך, אמן.

גלות ללא מוצא
ממש ההבטחה
קבץ נידחי עמך
אל ארצך ללא כל פגע
וענני כבודך בטוהר מחניך
את עם הסגולה ללא מורא
הנחה אליך.

שמעו דבר ה'
אמצו את לבבכם
שולח אליכם ינון גואל
ברכה ושפע,
הנה בוקע אור
נשיר עוד שיר מזמור
בשורת הגאולה וישועה מבית קודשך