מילות השיר:
רננו צדיקים בה', לישרים נאוה תהלה
הודו לה' בכינור, בנבל עשור זמרו לו
שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה