מילות השיר:
במרומי ערץ כסא שבתך.
ובשכוני ארץ עז ממשלתך.
אלה יעריצון גאון תפארתך.
ואלה יקדישון לשם ממלכתך.
אין קדוש כה' כי אין בלתך:

במרומי ערץ כסא מהללו.
ופנות שוליו מלאים היכלו.
מהם מימינו ומהם משמאלו.
שרפים עומדים ממעל לו:

ובכן נקדישך מלך

ובשכוני ארץ ידועים עם האל.
נצבים היום כדל השואל.
מהללים ומודים לצור פודה וגואל.
והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל:

במרומי ערץ מלאכי רום יחד.
יוצאים באימה ושבים בפחד.
ומעריצין ברעד למלך מיחד.
שש כנפים שש כנפים לאחד:

ובכן נקדישך מלך

ובשכוני ארץ קהלות קהלות.
קרבים היום בחמש תפלות.
ומקדישים האל בתשואות המולות.
ואתה קדוש יושב תהלות:

ובכן נקדישך מלך