מילות השיר:
שמע קולנו ה' אלוקינו, חוס ורחם עלינו
וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו