מילות השיר:
שזופת שמש לחוצת פתרוסים
מרודיה תנובב בטללי רסיסים
האל העונה בעת רצון עמוסים
מגן הוא לכל החוסים

שלח רוחך הטוב להחיות גוינו
לקדמותה תשיב נחלת צביינו
ממך טוב לכל ימצא פריינו
הלא אתה תשוב תחיינו

מבטח כל היצור ומעזם וצלם
המכין טרף ומזון לכלם
שנתנו תעטר בעב מלקוש ותשלם
והשמים יתנו טלם

ראה קמה למלאת ברסיסי ברכה
לחם לאוכל ומרפא וארוכה
היות הוגי דת נסוכה ככוכבים בהלם

שלח רוחך הטוב להחיות גוינו
לקדמותה תשיב נחלת צביינו
ממך טוב לכל ימצא פריינו
הלא אתה תשוב תחיינו