מילות השיר:
אין דומה לעם שלנו
האחד והיחיד,
בין הגלויות נדדנו
איש אותנו לא הפחיד.

היתפללנו,
את המצוות שמרנו
וגם בישראל
לא-ל.


ברוך ה' יש לי כל מה שצריך
את הדרך להמשיך
ולישמור את המסורת..
ברוך ה' יש לי כל מה שצריך
את הדרך להמשיך
ולישמור את המסורת.


גם בגלויות שמרנו
שבתות ומועדים,
מעולם לא היביישנו,
אנחנו יהודים.

היתפללנו,
את המצוות שמרנו
וגם בישראל
תודה לא-ל.


ברוך ה' יש לי כל מה שצריך
את הדרך להמשיך
ולישמור את המסורת..
ברוך ה' יש לי כל מה שצריך
את הדרך להמשיך
ולישמור את המסורת.