מילות השיר:
יָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אַנְתְ הוא מַלכָּא מֶלֶךְ מַלְכַיָא
יָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אתה הוא מלך מלכי המלכים

שְבָחין אֲסַדֵּר צַפְרָא ורַמְשָׁא
לָךְ אֱלָהָא קַדִישָא דִי בְרָא כָּל נַפְשָא
מלאכים קדושים וּבְנֵי אֱנָשָא

יָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אַנְתְ הוא מַלכָּא מֶלֶךְ מַלְכַיָא
יָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אתה הוא מלך מלכי המלכים


גדולים מעשיך ותקיפים
משפיל רמים וזוקף כפופים
לוּ יְחֵי גְבַר שְנִין אַלפִין
לא יֵעֹל גּבוּרְתָךְ בחֻשְבְּנַיָא

אֱלָהָא דִּי לֵהּ יְקָר וּרְבוּתָא
פְּדֵה את צֹאנְךָ מִפּוּם אַרְיָוָתָא
והוצֵא את עמךָ מגּוֹ גָּלוּתָא
עַמָךְ דִּי בָּחַרְתָ מִכֹּל אֻמַיָאיָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אַנְתְ הוא מַלכָּא מֶלֶךְ מַלְכַיָא
יָהּ ריבּון עוֹלם ועָלמַיָא
אתה הוא מלך מלכי המלכים


לְמִקְדַשָך שוּב וּלקוֹדֶש הקֳדשִים
מקום בו יִשְמְחוּ כָּל רוּחִין וְנַפְשִין
וִיזַמְרוּן לָךְ שִירִין וּשְבָחִים
בִּירוּשָלֵם קַרְתָא דְשֻפְרַיָא