מילות השיר:
אדון עולם אדון עולם אשר מלך,
בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל,
אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל,
לבדו ימלוך נורא.
והוא היה והוא הוה
יהיה יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני,
להמשילו להחבירה בלי ראשית בלי תכלית,
ולו העוז והמשרה.

פזמון:
בלי ערך בלי דמיון בלי שינוי ותמורה גדול כח וגבורה.
והוא אלי וחי גואלי,
וצור חבלי ביום צרה והוא ניסי ומנוסי,
מנת כוסי ביום אקרא והוא רופא והוא מרפא,
והוא צופה והוא עזרה.
בידו אפקיד רוחי,
בעת אישן ואעירה ועם רוחי בגואתי,
אדוני לי ולא אירא במקדשו תגל נפשי,
ואז נשיר בבית קודשי.

פזמון:
בלי ערך בלי דמיון,
בלי שינוי ותמורה בלי חיבור,
בלי פירוד גדול כח וגבורה משיחנו ישלח מהרה אמן אמן שם הנורא...