מילות השיר:
מה לא עברנו בדרך
חיפשנו היכן הוא האור שבקצה
המנהרה שהיתה לא קלה
היא הדרך עוד לא הסתיימה

ותחזינה עינינו דומעות בתוכנו
שמחה שפורצת כמו צחוק של ילדים
משחקים בחוצות הערים
הנבואות של אחרית הימים
לנגד עינינו הולכים ומתגשמים
כל מה שחלמנו שנים

בתוך כל השמחה לא שכחנו
נגנבו דמעה שזלגה מעיני
הכלה זו אנחנו בסנה ארסתנו
בהר לקחתנו לעם

ותחזינה...

על מה השארתנו ביחד
על מה החזקתנו בעוז הרוחות
לא שקטו הדעות
התרבו התקוות התחזקו התפילות שכוונו
אל קיר אחד שעומד
לא נוטה לא מועד
מבטנו משם לא יורד
האם חיכתה מחתה דמעתה
על אם הדרך לשוב הבנים מצפה

ותחזינה...