מילות השיר:
קום צא לשדה היה לבד
קום תראה איך פרות רועות לאט
קום צא לעצים
צא לפרחים
לך על הרים בין הסלעים דבר עם עננים
בקש מהם גשמים...
קום צא לשדה היה אחד..

קום צא לשדה היה לבד
מצא לך מקום ושם תשכב
קח שתי אבנים
שב על שיחים
הקשב טוב לגופך בפנים
ותן קולך בשיר מלא את האויר
קום תא לשדה היה אחד...

קום צא לשדה היה לבד
שם לא יהיה לך שם ולא עבר
הבט אל ראשי העצים
רשרש בעלים
ושכח מימים של יסורים
שכבר עברו לך היום הטוב איתך
קום צא לשדה היה אחד...