מילות השיר:
יהי רצון מלפניך, ה' אלוקינו אלוקי אבותינו
שתבנה בית המקדש במהרה בימינו.
ותן חלקינו בתורתך, לעשות חוקי רצונך,
ולעובדך בלבב שלם.