מילות השיר:
אהבת נעורים מעולם
במתחתנים היום תקשר לעולם
גיל יגילו בחופת כילולם
דור יעצים משוש גילם

יצליח לעד נצר מטעינו
וממך אל נא תטענו
בשמחת ביתך כאז תיטענו
ובעוז מגינך תגוננו