מילות השיר:
בית א':
תן לנו כח לצאת ממשבר.
תן אפשרות לרכוש-לרכוש עוד חבר,
שנוכל להאמין שיהיה טוב יותר,
שנדע שאתה תמיד-תמיד עוזר.

פזמון:
מה עוד נבקש ממך אלוקים,
עטוף אותנו עטוף,
עטוף ברחמים.

בית ב':
תן לנו אלוקים לב שאוהב,
קח מאיתנו דאגה וכל כאב.
שנוכל להמשיך לצעוד בדרכינו,
שנדע שאתה תמיד-תמיד לצידנו.