מילות השיר:
עוד מעט תרד שבת
שבת המלכה
על הרי אדום מואב
עטרת נסוכה

עז והדר לבושה
ואת תהיי טהורה וקדושה
עז והדר לבושה
אשת חיל מי ימצא

שלום עליכם מלאכי השרת
מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא