מילות השיר:
היגָלי גָלי פתחי עינייך
הראי פנייך לאוהבייך
שובי שובי אל בנייך
השקי במים כל מבקשייך

התעוררי התעוררי
כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי

את מסתתרת אך פנייך מאירות
את לא אומרת, העיניים מספרות
את מתעטפת וידייך מברכות
את מלטפת את כל הנשמות

עַם רעב קורא צמא למים
צועד דורות שבי אחרייך
רִקדי רִקדי את צעדייך
צְאי לקראת כל מבקשייך

היגָלי גָלי פתחי עינייך
שובי שובי אל בנייך

אַת מסתתרת אך פנייך מאירות
את לא אומרת, העיניים מספרות
את מתעטפת וידייך מברכות
את מלטפת את כל הנשמות

את מתעטפת וידייך מברכות
את מלטפת את כל הנשמות

היגלי גלי פיתחי עינייך
שובי שובי אל בנייך