מילות השיר:
מעיין חיים בתוך ליבו של אדם
מחייה ונותב לימודו של הלב
במרחב של זמן בזמן שהוא מקום שניתן
מתבונן ולומד לימודו של הזמן
שנדע
אוהו...
מעבר חיים דרך ליבו של אדם
דלת למי שנוקש
שבאמת מבקש
כשנפתח מבין את מה שבכתוב מובטח
יש עולם שמתקיים מתגלה או מתסתתם
אהה....
מעיין חיים דרך ליבו של אדם...
שנדע...