מילות השיר:
הגיד לך אדם מה טוב
ומה ה' דורש ממך
כי אם עשות משפט ואהבת חסד
והצנע לכת עם אלוקיך