מילות השיר:
כל הדרך רק ביקשתי
לגלות את שאהבתי
כל הדרך רק ביקשתי
לגלות את שאהבתי
קצת מעדתי הצתערתי
ועכשיו אליך שבתי
אלוקי אני במטיח
שבדרכך אצליח

פזמון
רק אלוקים רק אלוקים
מאיר לי דרך בחיי
רק אלוקים רק אלוקים
שומר עלי

כל הכוח שקיבלתי ברגעים שהתיאשתי
כל הכוח שקיבלתי ברגעים שהתיאשתי
שעיניי זולגות כמים
אליך אבא בשמיים
לי נתת יש מאיין
אותי שימחת ולא מיין

פזמון...