מילות השיר:
הלב שלי בחברון
שורש נפשי היא חברון
כי חברון היא עיר האבות
חברון מאז ולתמיד
לאבותינו ולנו

פזמון:
לאבותינו ולנו
חברון מאז ולתמיד

אדם הראשון, חווה
אברהם ושרה
יצחק אבינו ורבקה
יעקב ולאה


פזמון...

חברון חברון לאבות ובנים
חברון חברון לדורי דורות