מילות השיר:
כי לכלב נתתי את חברון
כי רוח אחרת היתה עמו
חברון שלי חברון של עם יהודי
חברון עיר הקודש
ניתנה לעם קדוש
מאת הקדוש ברוך הוא
חברון קרוב הניצחון
יבוא משיח
ונרקוד עם האבות