מילות השיר:
סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל אמן