מילות השיר:
כי שם השם אקרא
הבו גודל לאלוקינו

השם שפתי תפתח
ופי יגיד תהִלתך