מילות השיר:
הללוהו בתקע שופר
הללוהו בנבל וכינור
הללוהו בתוף ובמחול
הללוהו במינים ועוגב
הללוהו בצלצלי שמע
הללוהו בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל קה הללוקה