מילות השיר:
התבודדות היא מעלה עליונה,גדולה מן הכל ;
שעה אחת ביום לשפוך את נפשינו בתפילה ובתחנונים לפני השם.
שוכן בשמי מרום, ישמע צעקתינו
ויפרוש עלינו על סוכת שלום.

התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל!
כי יש עניין שנתהפך-הכל לטובה
כך לימדנו רבינו רבי נחמן
שאין שום ייאוש בעולם כלל!
אם רק לא נתייאש בתוקף גלותינו ונצעק אל השמיים בתפילה!