מילות השיר:
תודה, תודה לאלוקיי, שנתת לי אב כזה.

אבי, אני יודע זה קשה לחזור בתשובה,

אבא,
מה גדי,
איך זה לחזור בתשובה?
אז זהו הקדוש ברוך הוא כותב:
שאם עם ישראל היה יודע
מה זה להחזיר אדם אחד יהודי בתשובה.
אז פה בעולם הזה, היו רודפים אחרי אנשים
כמו שרודפים אחרי החיים שלהם,
ובעזרת ה' עם ישראל יחזור בתשובה אמן כן יהי רצון.
אמן אבא...