מילות השיר:
אילו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע
ועינינו מאירות כשמש וכירח
וידינו פרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאילות

אין אנחנו מספיקים להודות לך ה'