מילות השיר:
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים