מילות השיר:
שבת משוש ליבנו
נהפך לאבל מחולנו
נפלה עטרת ראשינו
אוי נא לנו כי חטאנו

על זה היה דוה ליבנו
על עלה חשכו עינינו
על הר ציון ששמם
שועלים הלכו בו

אתה ה' לעולם תשב
כסאך לדור ודור
למה לנצח תשכחנו
תעזבנו לאורך ימים

השיבנו ה' אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם