מילות השיר:
הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום,
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה