מילות השיר:
יהודה בין תימא אומר הווה קל כנמר וקל כנשר הווה רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים.