מילות השיר:
קולי שמע וראה דמע עיני
ריב ריבי שעה ניבי והשיבני, סלחתי