מילות השיר:
לעניין התחזקות,
לבל יפול אדם בדעתו
מחמת הריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן.