מילות השיר:
וראשון לכל הראשים שידע האדם את יוצרו ויכיר את בוראו
ואם הוא נעלם מעיני כל חי אך הוא נמצא בלבבות ונגלה ונגלה במחשבות

פזמון:
ואתה בן אדם, באזנך שמע ואת עיניך תפקח
ותראה את תמונת יוצרך העומד לפניך נגדך.
או או או.
ואתה בן אדם באזנך שמע
ואת עיניך תפקח
ותראה את תמונת יוצרך העומד לפניך נגדך
לראות אותך. לראות אותך. לראות אותך.